CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PODĽA GDPR

25.05.2018 vstúpil do platnosti zákon o ochrane osobných údajov. Akceptujeme ho a robíme všetko pre to, aby sme ochránili Vaše osobné údaje v súlade s týmto nariadením a dobrými mravmi.

OZ Trenčiansky Útulok sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov našich služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky:

www.utulok-trencin.skwww.facebook.com/trencianskyUtulokwww.facebook.com/groups/trencianskyUTULOK, riadi nasledovnými nariadeniami a zákonmi:

  • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  • Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Konkrétne podmienky a ďalšie informácie nájdete tu: