MHD TRENČÍN

Najbližšia zastávka sa volá STAVOKOV - nachádza sa pod novým mostom. Stojí tu autobus č. 6, 7, 17. Zastávka je na znamenie.
Autobusy chodia veľmi zriedkavo. Cez víkend ešte menej. Aktuálny cestovný poriadok si môžete pozrieť tu.

mhd

AUTOBUS č. 6
Opatová > Sihoť > Zimný štadión > Autobusová stanica > Hasičská ul. > Zlatovská ul. > SAD > STAVOKOV > Priemyselný park > Záblatie > Detské mestečko > Hanzlíková ul.
Opačným smerom nechodí.

POZRIEŤ

Autobus č. 17
Gen. Svobodu (sídlisko JUH) > Soblahovská ul. > Braneckého ul. > SAD > STAVOKOV > Priemyselný park > Biskupice > Dlhé Hony > Gen. Svobodu (sídlisko JUH) (okružná jazda)
CEZ VÍKEND autobus nechodí.

POZRIEŤ

Autobus č. 17 Opačný smer
Gen. Svobodu (sídlisko JUH) > Soblahovská ul. > Braneckého ul. > SAD > STAVOKOV > Priemyselný park > Biskupice > Dlhé Hony > Gen. Svobodu (sídlisko JUH)
CEZ VÍKEND autobus nechodí.

POZRIEŤ

Autobus č. 7
Gen. Svobodu (sídlisko JUH) > Dlhé Hony > Biskupice > Priemyselný park > STAVOKOV > SAD > Veľkomoravská ul., pokračuje na Gen. Svobodu cez Soblahovskú ul. (okružná jazda)
CEZ VÍKEND autobus nechodí.

POZRIEŤ

Autobus č. 7 Opačný smer
Priemyselný park > STAVOKOV > SAD > Veľkomoravská ul. > Soblahovská ul. > Gen. Svobodu (sídlisko JUH)
CEZ VÍKEND autobus nechodí.

POZRIEŤ