KASTRAČNÝ PROGRAM

Cieľom programu je zastaviť populačný rast nechcených spoločenských zvierat a tým sa v budúcnosti vyhnúť vznikaniu ďalších karanténnych zariadení, ktoré otázku nechcených zvierat riešia nehumánnym zabíjaním. Štatisticky sa jedná o tisíce novonarodených psov a mačiek a tisíce ročne utopených, vyhodených zastrelených, či utratených v karanténnych zariadeniach. (Zdroj: http://www.cskp.eu/)

OZ Trenčiansky Útulok podporuje túto myšlienku a zapája sa do tohto programu tým, že dospelých psíkov a fenky kastruje. Psíkovia u nás nie sú utrácaní!! Robíme všetko preto, aby šli do domovov – či už pôvodných alebo nových.

… Kto nám dal právo rozhodovať, ktorý tvor bude žiť a ktorý nie?

ODOBERANIE PSÍKOV Z NEVHODNÝCH PODMIENOK

V súčinnosti so Štátnou veterinárnou správou sa podieľame aj na odoberaní psíkov z nevhodných podmienok. Nahlasovanie týraných psíkov alebo psíkov v zlých podmienkach je často jediná možnosť ako možno pomôcť psíkom, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Ak viete o psoch, ktorí žijú v zlých podmienkach, kontaktujte nás a pokúsime sa Vám pomôcť.