FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Sme nezisková organizácia a svojou činnosťou si nezarábame na svoje blaho. Od mesta Trenčín dostávame určitú finančnú dotáciu na psíkov, ale tá ani zďaleka nepokrýva všetky náklady na fungovanie a starostlivosť. Keďže sme karanténnou stanicou, týkajú sa nás poplatky spojené s elektrinou, pitnou vodou, odpadom, poistením. Okrem toho prijímame psíkov v rôznom zdravotnom stave, všetkých typov – milých aj agresívnych, nevyberáme si. Všetkých psíkov očkujeme, odčervujeme, odblšujeme, dospelých kastrujeme, v prípade potreby dáme vystaviť aj pas pre psa na adopciu do zahraničia. V prípade zraneného zvieraťa mu zabezpečujeme neodkladnú starostlivosť, a v prípade agresívneho zvieraťa kde je potrebný výcvik, aj ten. Okrem toho musíme psíkov aj nakŕmiť. Našu činnosť riadia zákony a aj nariadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a preto musíme spĺňať všetky platné podmienky.

V súčasnosti však najväčšiu položku tvoria financie spojené s veterinárnou starostlivosťou. A preto uvítame každý cent, ktorý príde na účet formou jednorazového vkladu alebo pravidelným prispievaním:

SK4109000000005017143457

SWIFT (BIC): GIBASKBX

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK

Na týchto miestach máme umiestnenú malú pokladníčku, do ktorej môžete vhodiť ľubovoľnú finančnú čiastku. Všetky Vaše príspevky sme dostali do posledného centu 🙂
Ďakujeme vedúcim predajní, že nám umožnili umiestniť pokladníčku.

AquaLifePlus – akvaristika-chovateľstvo MITOŠINKA

Zvieratká MM – Dubnica nad Váhom