AUTORKA: Katarína RošťákováV tomto článku popíšeme choroby: pasteurelóza, brucelóza, borelióza, leptospiróza, psinka, infekčná laryngotracheitída psov, parainfluenza, psincový kašeľ, besnota, babezióza a dirofilarióza.

Bakteriálne choroby

 • Pasteurelóza
Typ ochorenia: Ochorenie dýchacieho systému. Pôvodca: baktéria Pasteurella multocida Možný spôsob nákazy: Kontakt s chorým zvieraťom. Príznaky: Tieto baktérie môžu spôsobiť viacero typov ochorení, najčastejšie postihujú dýchací systém (zápal pľúc), ale môžu spôsobiť napríklad aj zápal kĺbov. Príznaky sú teda rôzne, v závislosti od postihnutého orgánu. Zvyčajne sa vyvinie zápal mäkkých podkožných tkanív, prítomný je tmavožltý výtok z nosa, zvýšená telesná teplota, prípadne triaška. Liečba: Antibiotikami. Prenos na človeka: Je možný kontaktom s chorým zvieraťom, napr. vzdušnou cestou, ak je postihnutý dýchací systém (1).
 • Brucelóza

Brucely napádajú pohlavné orgány samcov aj samíc

Typ ochorenia: Ochorenie pohlavných orgánov. Pôvodca: Brucella canis, ale aj Brucella abortus, Brucella suis Možný spôsob nákazy: Brucely sa do organizmu psa dostávajú cez sliznice – najčastejšie cez sliznicu ústnej dutiny alebo pohlavných orgánov. Vylučujú sa výtokmi z pohlavných orgánov samíc aj samcov. Príznaky: Tieto baktérie napádajú bunky pohlavných orgánov, čiže u samcov spôsobujú zápal semenníkov (až ich zmenšenie) aj prisemenníkov, sterilitu a zníženie až stratu libida. U gravidných samíc spôsobujú potrat. Medzi ďalšie príznaky brucelózy patrí apatia, nechutenstvo a zväčšenie lymfatických uzlín. Liečba: Antibiotikami. Prenos na človeka: Je možný kontaktom so sekrétmi chorého zvieraťa (1). V súčasnosti sa na Slovensku brucelóza u psov nevyskytuje.
 • Borelióza
Typ ochorenia: Ochorenie postihuje rôzne orgány. Pôvodca: baktérie z rodu Borrelia Možný spôsob nákazy: Toto ochorenie je prenášané kliešťami. Príznaky: Baktérie môžu postihnúť rôzne orgánové systémy, pričom príznaky závisia od toho o aký orgán ide. Môžu spôsobiť zápaly kĺbov, lymfatických uzlín, pľúc, obličiek, mozgu a podobne. U psov vyvolávajú najčastejšie zápaly kĺbov, čo sa prejavuje opakovaným, prerušovaným krívaním, pričom postihnuté končatiny sa striedajú. Tento stav môže byť sprevádzaný horúčkou, nechutenstvom a letargiou. Liečba: Antibiotikami, protizápalovými liekmi (1). Prenos na človeka: Prenos sa uskutočňuje prostredníctvom kliešťov, čiže si na ne treba dávať pozor 🙂Viac o KLIEŠŤOCH v tomto článku >>čítať <<
 • Leptospiróza

Žltačka viditeľná  na sliznici ústnej dutiny

Typ ochorenia: Ochorenie postihuje rôzne orgány. Pôvodca: Leptospira interrogans, sérovary Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola Možný spôsob nákazy: Leptospiry sú vylučované močom, slinami a pravdepodobne aj nosovými sekrétmi postihnutých zvierat. Nemusia to byť len psy, ale aj hlodavce, hmyzožravce a iné druhy zvierat. Pes sa nakazí kontaktom s vyššie vymenovanými výlučkami chorého zvieraťa (7). Príznaky: Pre sérovar Leptospira icterohaemorrhagiae je typické poškodenie pečene a to sa následne prejaví žltačkou (žlté sfarbenie slizníc, očného bielka, kože). Ďalej je ochorenie sprevádzané nechutenstvom, zvracaním, hnačkou a môže dôjsť aj k poškodeniu obličiek. Priebeh je zvyčajne rýchly a končí smrteľne. Na druhej strane, sérovar Leptospira canicola nenapáda pečeň, ale obličky. K príznakom tejto formy leptospirózy patrí horúčka, nechutenstvo, zvracanie, neochota k pohybu (spôsobená zápalom svalov), precitlivenosť na bolesť, môže dôjsť aj k zápalu obličiek, čo sa prejaví znížením až vymiznutím tvorby moču a bolestivosťou v oblasti obličiek. Nedostatočné vylučovanie splodín dusíkatého metabolizmu močom spôsobí ich hromadenie v krvi, čo sa prejaví tvorbou vredov na sliznici ústnej dutiny (pacientovi výrazne zapácha z úst). V truse zvieraťa môže byť prítomná krv. Niekedy môže toto ochorenie prebiehať aj bez zjavných príznakov. Pokiaľ pacient prežije, obličky zregenerujú v priebehu cca 3 týždňov. Liečba: Vysokými dávkami antibiotík (1). Prenos na človeka: Je možný kontaktom s močom, slinami alebo nosovými sekrétmi postihnutého zvieraťa. Ochorenie sa prejavuje hnačkou, zvracaním, horúčkou a, podobne ako u psov, môže dôjsť k poškodeniu pečene alebo obličiek (7).

Vírusové choroby

 • Psinka
Toto ochorenie sa vyskytuje najčastejšie u šteniat vo veku 3-6 mesiacov.Typ ochorenie: Postihnutý je dýchací systém, koža, môže byť aj tráviaci trakt. Pôvodca: vírus patriaci do rodu Morbilivirus Možný spôsob nákazy: Vdýchnutie aerosólu, ktorý obsahuje vírus (čiže šírenie vzdušnou cestou). Príznaky: Vírus spôsobuje zápal horných dýchacích ciest, výtok z nosa, kašeľ, postihnutý môže byť zároveň aj tráviaci trakt (hnačka, zvracanie) a taktiež koža (typické je nadmerné rohovatenie kože na ňufáku a na chodidlových  vankúšikoch). Liečba: V rámci terapie je dôležitý pokoj pacienta, rehydratácia a aplikácia antibiotík z dôvodu potlačenia sekundárnej bakteriálnej infekcie. V skorých štádiách choroby je možné podať špecifické protilátky. Prenos na človeka: Nie je možný (2).
 • Infekčná laryngotracheitída psov
Typ ochorenia: Ochorenie postihuje dýchací systém. Pôvodca: vírus patriaci do rodu Mastadenovirus Možný spôsob nákazy: Vdýchnutie aerosólu, ktorý obsahuje vírus (šírenie vzdušnou cestou). Príznaky: Typické pre ochorenie horných dýchacích ciest – kašeľ, výtok z nosa, zvýšená telesná teplota, apatia, únava. Liečba: Pri včasnej diagnostike má úspech podanie špecifických protilátok, podávajú sa aj antibiotiká na zabránenie vzniku sekundárnej bakteriálnej infekcie. Prenos na človeka: Nie je možný (2).
 • Parainfluenza
Typ ochorenia: Ochorenie postihuje dýchací systém. Pôvodca: vírus patriaci do rodu Rubulavirus Možný spôsob nákazy: Vdýchnutie aerosólu s vírusom (šírenie vzdušnou cestou). Príznaky: Pokiaľ choroba nie je skomplikovaná inou vírusovou alebo bakteriálnou infekciou, prejavuje sa suchým kašľom a vodnatým výtokom z nosa, pričom príznaky pretrvávajú od troch dní do dvoch týždňov. Tento vírus je však nebezpečný tým, že v kombinácii s ďalšími patogénmi spôsobuje tzv. psincový kašeľ. Liečba: Postihnuté psy sa často uzdravia spontánne, napriek tomu má svoj význam liečba príznakov, prípadne aplikácia antibiotík na prevenciu sekundárnej bakteriálnej infekcie. Prenos na človeka: Je len veľmi zriedkavý (2).
 • Psincový kašeľ
Pod pojmom „psincový kašeľ“ rozumieme komplex zápalových infekčných chorôb horných dýchacích ciest, ktorých priebeh môže byť mierny, ale u šteniat alebo oslabených zvierat môže prerásť do zápalu priedušiek a pľúc. Šírenie choroby je rýchle najmä na miestach, kde sa chová veľký počet psov, nie je dodržaná náležitá hygiena, výživa a ošetrovanie zvierat.Pôvodca: Na vzniku tohto komplexu chorôb sa zúčastňuje hneď viacero pôvodcov. Z vírusov to môže byť vírus parainfluenzy, vírus infekčnej laryngotracheitídy psov, vírus psinky, psie reovírusy, psí herpesvírus a zo skupiny baktérií zas Bordetella bronchiseptica, Klebsiella pneumoniae, druhy patriace do rodu Pseudomonas a podobne. Možný spôsob nákazy: Vzdušnou cestou – kvapôčkovovu infekciou. Príznaky: Suchý kašeľ, vodnatý výtok z nosa, zriedkavejšie horúčka, nechutenstvo, letargia, možné je aj vyústenie do zápalu pľúc. Liečba: V ľahších prípadoch môže, ale nemusí byť naordinovaná antibiotická liečba, pri komplikovaných prípadoch je použitá vždy. Vykonáva sa aj liečba symptómov (kašeľ, výtok z nosa). Prenos na človeka: U malých detí a ľudí s oslabenou imunitou je možný, u zdravých dospelých je riziko prenosu prakticky nulové (8).
 • Besnota
Typ ochorenia: Ochorenie postihuje nervový systém. Pôvodca: vírus patriaci do rodu Lyssavirus Možný spôsob nákazy: Vírus sa vylučuje slinami postihnutého zvieraťa, čiže prenos je najčastejšie pohryzením. Príznaky: V počiatočnom štádiu choroby začne byť pes neposlušný, nespoznáva známych ľudí, snaží sa utiecť z domu, požiera rôzne predmety, intenzívne si hryzie miesto, kadiaľ do tela vnikol vírus a dochádza k výraznému výtoku slín. Toto štádium trvá 3-5 dní. Ďalšie cca 3 dni je postihnutý pes výrazne agresívny, napáda iné zvieratá a aj ľudí. Posledné štádium, trvajúce okolo 5 dní, sa prejavuje postupných ochrnutím chvosta, panvových končatín, konečníka, močového mechúra, hrudníkových končatín, až napokon dôjde nevyhnutne k úhynu. Liečba: Neexistuje, choroba je smrteľná. Prevencia je veľmi dôležitá – je potrebné mať psíka zaočkovaného! Prenos na človeka: Je možný prostredníctvom pohryzenia chorým psom (2).

Parazitárne choroby

 • Babezióza
Pôvodca: Babesia canis canis Možný spôsob nákazy: Tieto parazity sú prenášané kliešťami. Príznaky: Babézie sú krvné parazity, ničia červené krvinky a tým spôsobujú anémiu (chudokrvnosť – prejavuje sa bledými sliznicami). Medzi príznaky ďalej patrí tmavé sfarbenie moču (moč farbou pripomína Coca-Colu, čo je pre toto ochorenie typické), horúčka, slabosť, poruchy dýchania, poruchy kardiovaskulárneho systému, zápal žalúdka, zväčšenie sleziny, nervové príznaky. Liečba: Dôležitá je včasná diagnostika, od ktorej závisí úspešnosť liečby. Terapia sa vykonáva podaním antiparazitika, antibiotík (kvôli prevencii sekundárnej bakteriálnej infekcie) a pokiaľ je to nutné, vykoná sa transfúzia krvi (3). Prenos na človeka: Aj ľudia sa môžu nakaziť babeziózou, samozrejme, len od infikovaného kliešťa, kontaktom s chorým psom sa táto choroba neprenáša.
 • Dirofilarióza
Pôvodca: Dirofilaria immitis, ktorá sa lokalizuje v pľúcnych cievach a srdci pacienta. Možný spôsob nákazy: Toto ochorenie je prenášané komármi. Aj keď na Slovensku nie je srdcová forma dirofilariózy častá, niekoľko prípadov už bolo zaznamenaných, a to v teplejších oblastiach, na Podunajskej a Východoslovenskej nížine (5). Príznaky: Klinické príznaky môžu byť rôzne: kašeľ, chudnutie, zlá kvalita srsti, mdloby, zrýchlené a namáhavé dýchanie, môže dôjsť k rozvoju srdcovej nedostatočnosti, šoku, krvácavým stavom a podobne. Liečba: Terapia dirofilariózy je veľmi zdĺhavá. Najprv je potrebné usmrtiť dospelé červy v organizme pomocou antiparazitika, čo trvá cca 3 týždne. Niekedy je nutné aj chirurgické odstránenie červov zo srdca pacienta. Následne sa liečba zameria na usmrtenie vývinových štádií, pričom táto fáza trvá cca 3 mesiace (6). Prenos na človeka: Dirofilarióza je choroba, ktorá postihuje aj ľudí. Podobne ako pri psoch, k nakazeniu dochádza po poštípaní infikovaným komárom. Pretože prípady tohto nebezpečeného ochorenia (či už u psov alebo u ľudí) sa objavili aj na Slovensku, je potrebné svojho psíka aj seba chrániť pred komármi prípravkami s repelentným účinkom!

Záver

V tejto sérií článkov sme si predstavili niektoré dôležité ochorenia, s ktorými môže náš pes prísť do styku počas svojho života. Popísali sme si len malú časť z veľkého množstva organizmov, ktoré môžu chorobný proces vyvolať, preto je (pre nás ako majiteľov) dobré poznať bežné správanie svojho psíka, aby sme vedeli včas rozpoznať, že niečo nie je v poriadku. Určenie konkrétnej diagnózy a príčiny problému je už v rukách nášho veterinárneho lekára.Z hľadiska prevencie a zachovania zdravia nášho domáceho miláčika existuje niekoľko pravidiel, ktorými sa môžeme riadiť:
 • dodržať očkovacie schémy,
 • zabezpečiť kvalitnú, vyváženú stravu a dostatok pitnej vody,
 • zabezpečiť také množstvo pohybu, ktoré je primerané plemenu a temperamentu psa,
 • udržiavať hygienu.
A napokon už len jedno upozornenie: Pri každej chorobe psa platí, že lieky podávame až po konzultácii s veterinárom, nikdy nie svojvoľne, pretože by sme mohli viac ublížiť ako pomôcť!

Použitá literatúra

 1. Švrček, Š., a iní. Infekčné choroby zvierat I. časť – Bakteriálne a mykotické choroby. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2006. s. 59-67.
 2. Švrček, Š., a iní. Infekčné choroby zvierat II. časť – Vírusové a priónové choroby. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2006. s. 59-67.
 3. Jurášek, V. a Dubinský, P. Veterinárna parazitológia. s.l. : Príroda, 1993. ISBN 978-80-0700-603-4.
 4. Hyclová, P.: Srdeční dirofilarióza-Srdeční červivost. VETCENTRUM Stodulky, [ cit. 17.9.2016; 14:27 ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://www.vetcentrum.cz/stodulky/lekar/778/srdecni-dirofilarioza-srdecni-cervivost
 5. Miterpáková, M. – Iglódyová, A.: Prenos a rozšírenie. Dirofilarióza-nebezpečenstvo prenášané komármi na Slovensku!, [ cit. 17.9.2016; 14:24 ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://dirofilarioza.webnode.sk/terapia-a-prevencia/
 6. Miterpáková, M. – Iglódyová, A.: Terapia a prevencia. Dirofilarióza-nebezpečenstvo prenášané komármi na Slovensku!, [ cit. 17.9.2016; 14:30 ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://dirofilarioza.webnode.sk/terapia-a-prevencia/
 7. Šťastná, J.: Leptospiróza – nemoc přenosná ze psa na člověka. Hafici.cz, [ cit. 17.9.2016; 16:57 ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://www.hafici.cz/clanky/psi-nemoci-6/leptospiroza-nemoc-prenosna-ze-psa-na-cloveka-5212/
 8. Foster; Smith: Kennel Cough (Infectious Tracheobronchitis) in Dogs. peteducation.com – Expert information for all types of pets, [ cit. 26.8.2016; 14:00 h ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://peteducation.com/article.cfm?c=2+2096&aid=452
 Zdroje obrázkov:http://www.psickar.sk/sites/default/files/styles/threshold-1382/public/sustava/administrator/pohlavna_sustava_psa.jpg?itok=rGST0-JS http://files.edu-mikulas6.webnode.sk/system_preview_detail_200008498-9c5ac9e4e0-public/kliest-7663_lores.jpg http://www.veterinainfo.cz/xmedia/ze-sveta-zvirat/leptospirosa/Leptospirosa5.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Canine_distemper.jpg/220px-Canine_distemper.jpg http://2.bp.blogspot.com/-l-hN1gLvvPA/VO95L30R7TI/AAAAAAAAPGo/CaMlVLLhjVw/s1600/guia-veja-cachorros-baixa-20141217-003-size-620.jpg http://www.psysos.sk/image/X/300/200/i//gallery/021/000/klieste2.jpg http://www.vetcentrum.cz/public/img/k_textum/odcerveni/dirofilarioza.jpg http://cdn3.bigcommerce.com/s-nyemc/product_images/uploaded_images/blog-bland-diet.jpg?t=1457724704