KARANTÉNNA STANICA vs. ÚTULOK – v čom je hlavný rozdiel?

Odpoveď na túto otázku upravuje Vyhláška č. 123/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
  • Karanténna stanica (KS) je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom. 
  • Útulok pre zvieratá slúži na držbu odchytených túlavých zvierat po ukončení všetkých potrebných úkonov vykonaných v KS.
(To zhŕňa: vykonanie nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.)Ďalší hlavný rozdiel je v §10 ods.12.
  • KS nie je povolený sociálny kontakt držaných zvierat s verejnosťou.
  • Útulok pre zvieratá môže zabezpečiť vo vyhradenom čase sociálny kontakt držaných zvierat s verejnosťou. Ostatným zvieratám sa voľnosť pohybu a sociálny kontakt zabezpečuje iným vhodným spôsobom, najmä systémom ohradených výbehov, v ktorých možno zvieratá podľa potreby spájať a oddeľovať.
VENČENIE PSÍKOV