SLOVENSKÝ ČUVAČ a krížence

Aktuálne hľadá nový domov:

Našli domov ? a ešte mnohí ďalší..